EVRAK Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı 7. Cilt - Abdurrahman Ceziri 1.0

Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı 7. Cilt - Abdurrahman Ceziri

 1. Hünkar
  Belge Dili:
  Türkçe
  Sayfa Sayısı:
  487
  DÖRT MEZHEBE GÖRE İSLAM FIKHI - 7

  Şer'î Cezalar Şimdi de şer'î cezalar anlamında hadleri açıklama sadedindeyiz: Hadler mânasında kısas ve ta'zîri açıklayacağız. İslâm hukuku, cezaları üç kısma ayırmıştır. Birinci Bölüm: Hadler Fıkıhçılar haddi, "Allah Teâlâ için bir hak olarak takdir edilen ceza" şeklinde tanımlamışlardır.

  Hâkimin, haddi hakeden bir suçlunun var olduğunu öğrendiğinde cezayı ona tatbik etmesi vâcib olur. Artık onu affetme yetkisine sahip değildir. Haddi gerektiren suçlar şunlardır: a- Zina: Anuttan yapılan cinsel temas da böyledir. Ancak ileride öğrenileceği gibi bu hususta ihtilâf vardır. b- Hırsızlık. c- Kazf (iffetli kadına zina İftirasında bulunmak.) d- İçki içmek: Bunda da ileride öğrenileceği gibi ihtilâf vardır.

  Yeryüzünde fesad ve bozgunculuk yapmaya çalışanların haddine gelince bu, hırsızlık haddinden, kısas veya ta'zîrden çıkmaz. (1) Şâfiîler dediler ki: Haddi gerektiren cinayetler (suçlar) yedi kısımdır: 1- Yaralama: Bu; öldürme, yaralama, diyet ve diğer hususları kapsar. 2- Devlete baş kaldırma suçları. 3- İrtidâd (dinden dönme) suçları. 4- Zina suçu. 5- Kazf (İffetli kadına zina isnadı) 6- Hırsızlıktan ötürü (el veya ayak) kesme cezası. 7- Haram içkileri içme cezası.

  Screenshot_795.png